Skip to main content

Pravila zaštite privatnosti

Jamčimo za sigurnost svih vaših podataka.
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, The Artisan d.o.o. (dalje u tekstu: The Artisan d.o.o.), Kopačevski put 1b, Zagreb,
OIB: HR34596816588, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako The Artisan d.o.o. prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su dostupni korištenjem web stranice: www.theartisangin.com

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi The Artisan d.o.o., pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti The Artisan d.o.o. sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

The Artisan d.o.o. je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, The Artisan d.o.o. je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

The Artisan d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.theartisangin.com zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

The Artisan d.o.o.
Kopačevski put 1b
10000 Zagreb
OIB: HR34596816588

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: gdpr@theartisangin.com ili na adresu The Artisan d.o.o., Kopačevski put 1b, 10000 Zagreb.

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

 • prilikom vaše registracije The Artisan d.o.o. će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa i dr.
 • u trenutku kada pristupite stranici www.theartisangin.com prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
 • kupac odnosno korisnik naše stranice unosom svojih osobnih podataka nakon registracije, a u slučaju kupnje sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru kupca na www.theartisangin.com. Obrada vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac odnosno korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Za kupnju su svakako nužni podaci o vašem imenu, prezimenu, adresi, državi, broju telefona, e-mail adresi, načinu plaćanja (IBAN), adresi dostave.
 • stvaranje korisničkog računa i upravljanje njime. Informacije prikupljene prilikom stvaranja korisničkog računa na web-mjestima / u aplikacijama društva The Artisan d.o.o., prilikom prijave putem društvenih mreža i u našim trgovinama. Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati: ime i prezime; spol, adresu e-pošte, kućnu adresu, telefonski broj, fotografiju, datum rođenja ili dobnu skupinu, ID, korisničko ime i zaporku i dr.
 • situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici www.theartisangin.com koje su vam prikazane,
 • kada kupite naš proizvod radi izvršenja ugovora podatke o vašem imenu, prezimenu i adresi dostave podijelit ćemo s našim partnerima koji u naše ime i za naš račun vrše usluge dostave,
 • kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
 • kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
 • u sklopu prikupljanja podataka postoje obavezna polja koja su označena zvjezdicama ako su nam ti podaci potrebni za: izvršenje ugovora (npr. za potrebe dostave proizvoda koje ste kupili putem web-mjesta/aplikacija), pružanje usluge koju ste zatražili (npr. slanje biltena) ili Ispunjavanje zakonskih zahtjeva (npr. izdavanje računa).
 • Neispunjavanje polja označenih zvjezdicom može utjecati na našu mogućnost pružanja usluga i proizvoda,
 • kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,
 • kada sudjelujete u našim nagradnim igrama obrađivat ćemo podatke ovisno o vrsti nagradne igre, a o čemu ćemo vas dodatno obavijestiti u samim pravilima nagradne igre. Podaci koji se mogu obrađivati su primjerice ime, prezime, adresa za slanje nagrade,
 • kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita.
 • Pretplata na bilten i promidžbene sadržaje. Podaci mogu uključivati: ime i prezime, adresu e-pošte, profil na društvenoj mreži i dr. Slanje promidžbenih sadržaja (ako ste to zatražili) mogu biti prilagođeni vašem „profilu” na temelju vaših osobnih podataka koji su nam poznati i vaših preferencija (uključujući lokaciju vaše omiljene trgovine);
 • Informacije prikupljene tijekom upotrebe aplikacija i/ili uređaja (ime i prezime, adresa e-pošte, lokacija, datum rođenja i dr.) Za pružanje usluge koju ste zatražili (na primjer, virtualno isprobavanje proizvoda, kupnja proizvoda putem aplikacije ili web-mjesta e-trgovine; savjeti i obavijesti u vezi s korištenjem proizvoda), analizu značajki vaše dobrobiti i preporuku odgovarajućih proizvoda (uključujući proizvode po mjeri, pružanje proizvoda i preporuka.

The Artisan d.o.o. preporuča svim kupcima ili korisnicima stranice da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve. Upotrijebite lozinku od barem osam znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom svakih šest mjeseci).

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: gdpr@theartisangin.com ili na adresu The Artisan d.o.o., Kopačevski put 1b, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama i dr.).

Podatke prikupljamo i primamo putem naših web-mjesta, formulara, aplikacija, uređaja, proizvoda društva The Artisan d.o.o., stranica marke na društvenim mrežama ili na druge načine. Ponekad nam ih dajete izravno (npr. kad stvarate korisnički račun, kad nam se obraćate, kad kupujete putem naših web-mjesta/aplikacija), ponekad ih mi prikupljamo (npr. upotrebljavamo kolačiće da bismo razumjeli kako upotrebljavate naša web-mjesta/aplikacije), a ponekad primamo podatke od trećih osoba, uključujući druge subjekte s kojima poslujemo.

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja
The Artisan d.o.o. u trenutku plaćanja na stranici www.theartisangin.com kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja. Prilikom plaćanja putem ugovorenih pružatelja usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornih partnera The Artisan d.o.o. kao Izvršitelja obrade ili Samostalnih voditelja obrade osobnih podataka, doći će do dijeljenja vaših podataka.

U gore navedenu svrhu vaši osobni podaci kao kupca (npr. ime i prezime kupca, adresa kupca, podaci s kartice kupca) su privremeno pohranjeni kod pružatelja usluga procesuiranja i naplate (Visa, Maestro, MasterCard) koji te podatke pohranjuje u skladu s najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka.

Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja je nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada govorimo o pravnoj osnovi obrade podataka vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova dijele se sa kartičnom kućom odnosno bankom odnosno trećom stranom putem koje se plaćanje vrši, a sve na zahtjev ispitanika koji samostalno odabire način plaćanja.

The Artisan d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica.

The Artisan d.o.o. upozorava kupce da brinu o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Dakle, da sažmemo sve navedeno, vaše osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas bilo da biste sklopili s nama ugovor, da bismo izvršili radnju na vaš zahtjev, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada želite biti naš registrirani korisnik.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti The Artisan d.o.o. i/ili naši pouzdani partneri.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, prezime te adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga.

Ponekad od Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: podaci o obrazovanju, datum rođenja, spol, kontakt, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružate pri ispunjavanju obrazaca na www.theartisangin.com, prilikom plaćanja na www.theartisangin.com ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, vašu povijest kupnje naših proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Također, prikupljamo osobne podatke koje nam pružate prilikom popunjavanja online obrazaca.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja svih usluga na web stranici www.theartisangin.com
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od The Artisan d.o.o. zatražiti sljedeće:

 • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima Imate pravo dobiti od The Artisan d.o.o. potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.
 • Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
 • zatražiti ispravak pogrešnih podataka
 • Imate pravo ishoditi od The Artisan d.o.o. ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
 • zatražiti brisanje osobnih podataka
 • Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, The Artisan d.o.o. bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
 • ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
 • Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od The Artisan d.o.o. ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
 • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
 • Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.
 • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)
 • Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja The Artisan d.o.o.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte The Artisan d.o.o. na e-mail: gdpr@theartisangin.com .hr ili na adresu The Artisan d.o.o. Kopačevski put 1b, 10000 Zagreb.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što The Artisan d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. The Artisan d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju The Artisan d.o.o. na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće: ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li The Artisan d.o.o. podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

The Artisan d.o.o. surađuje s drugim društvima. Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun The Artisan d.o.o.. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga u i izvan web trgovine. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun The Artisan d.o.o. mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji. u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

The Artisan d.o.o. prenosi osobne podatke izvan EGP-a samo na siguran način i u skladu sa zakonom.

Koliko dugo će The Artisan d.o.o. zadržati vaše osobne podatke?

The Artisan d.o.o. neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, osim u slučajevima kada je zakonom propisan rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore potrošača čuvat ćemo 1 godinu, podatke vezane uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat ćemo trajno, podatke vezane uz nagradne igre čuvat ćemo 5 godina, dok ćemo podatke o računima čuvati 11 godina).

Da bismo odredili razdoblje zadržavanja podataka vodimo se sljedećim kriterijima:

 • Ako kupujete proizvode i usluge, pohranjujemo vaše osobne podatke u trajanju ugovornog odnosa;
 • Ako sudjelujete u promotivnoj ponudi, pohranjujemo vaše osobne podatke u trajanju promotivne ponude;
 • Ako nam se obratite s upitom, pohranjujemo vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za obradu upita;
 • Ako stvarate korisnički račun, pohranjujemo vaše osobne podatke dok ne zatražite brisanje računa ili nakon razdoblja neaktivnosti (ne postoji aktivna interakcija s markama) određenog u skladu s lokalnim propisima i smjernicama;
 • Ako ste pristali na izravan marketing, pohranjujemo vaše osobne podatke dok ne otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon razdoblja neaktivnosti (ne postoji aktivna interakcija s markama) određenog u skladu s lokalnim propisima i smjernicama;
 • Kad se kolačići pohranjuju na vaše računalo, pohranjujemo ih dok služe svrsi (npr. u trajanju sesije za kolačiće košarice ili ID-ja kolačića) ili u trajanju određenom u lokalnim propisima i smjernicama;
 • Kad nam vaši osobni podaci više nisu potrebni, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama, itd…).

Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, The Artisan d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

1. Što su kolačići

Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

2. Na koji se način koristimo kolačićima?

Web stranica upotrebljava kolačiće i slične tehnologije za nekoliko svrha, ovisno o kontekstu ili proizvodu, uključujući:

 • privremene korisničke kolačiće unosa (session-id) i/ili trajne kolačiće ograničene na nekoliko sati u nekim slučajevima – koristimo ih za pohranjivanje vaših preferencija i postavki na vašem uređaju te za poboljšavanje vašeg iskustva. Na primjer, spremanje vaših osobnih preferenci u kolačiće što vam omogućuje da ne morate stalno iznova postavljati preference. Također, ako odustanete od oglasa utemeljenih na interesima, mi pohranjujemo vaše odabire za odustajanje u kolačić na vašem uređaju;
 • kolačiće za provjeru autentičnosti, koji se koriste za autentifikacijske usluge, tijekom trajanja pregleda stranice- koristimo ih da bismo provjerili vašu autentičnost. Taj vam kolačić omogućuje kretanje od stranice do stranice bez potrebe za ponovnim prijavljivanjem na svakoj stranici. Možete spremiti i podatke za prijavu tako da se ne morate prijaviti svaki put kada se vratite na web-mjesto;
 • korisničke sigurnosne kolačiće, koji se koriste za otkrivanje zloupotrebe autentičnosti, ograničenog trajanja- koristimo ih za obradu informacija koje nam omogućuju sigurnost te za utvrđivanje prijevare i zloupotrebe;
 • kolačiće omogućavanja učitavanja, tijekom trajanja pregleda stranice- koristimo ih da bismo zapamtili informacije koje nam dajete;
 • trajne kolačiće za prilagodbu korisničkog sučelja za vrijeme trajanja pregleda stranice (ili malo duže)- kolačiće koristimo da bi vam omogućili davanje povratnih informacija na web-mjestu;
 • kolačiće trećih strana za dijeljenje dodataka društvenih mreža za prijavljene članove društvene mreže- neka naša web-mjesta uključuju kolačiće društvenih medija, uključujući one koji korisnicima koji su prijavljeni na društvenu mrežu omogućuju dijeljenje sadržaja preko te mreže. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

Neki od često korištenih kolačića je npr.:

Adclearoptout,
Facebook pixel,
Facebook messenger (page like),
Google analytics,
Google tag manager,
Google maps,
YSC,
LOGIN_INFO,
Opt-Out-Cookie.

Važno je napomenuti i da neki videozapisi ugrađeni na naše stranice upotrebljavaju kolačić za anonimno prikupljanje statistika o tome kako ste došli i videozapise koje ste posjetili. Omogućavanje ovih kolačića nije strogo potrebno za web stranicu, ali će vam pružiti bolji doživljaj pregledavanja. Možete izbrisati ili blokirati te kolačiće, ali ako to činite, neke značajke ove web stranice možda neće funkcionirati.

Informacije vezane uz kolačiće se ne koriste da bi vas osobno identificirali, a podaci o uzorcima potpuno su pod našom kontrolom.

Ovi kolačići se ne koriste za bilo koju svrhu osim onih opisanih ovdje.

3. Koristimo li i druge kolačiće?

Neke od naših stranica ili podstranica mogu koristiti dodatne i/ili različite kolačiće od onih koje smo prethodno naveli i opisali. Na primjer:

 • društva koje unajmljujemo za pružanje usluga u naše ime, kao što je analitika web-mjesta, postavljaju kolačiće kada posjetite naša web-mjesta,
 • društva koje isporučuju sadržaj, kao što su videozapisi ili vijesti ili oglasi na našim web-mjestima postavljaju vlastite kolačiće. Spomenute društva podatke koje obrađuju koriste u skladu sa svojim Pravilnicima o zaštiti podataka što tim društvima može omogućiti prikupljanje i kombiniranje informacija o vašim aktivnostima s više web-mjesta, aplikacija ili mrežnih servisa.

Detalji o njima bit će vam omogućeni u trenutku kada se isti pojave te ćemo u tom trenutku od Vas tražiti privolu, ukoliko istu niste prije dali, kako bismo pohranili i te kolačiće.

4. Koje kolačiće koristi Facebook Ireland Ltd.

Web stranica prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na Facebook pageu web stranice i koji su dostupni korištenjem spomenutog page-a, a na koji možete pristupiti putem stranice.

Kolačiće upotrebljavamo ako imate korisnički račun za Facebook, ako upotrebljavate Facebookove proizvode, uključujući naš Facebook page i aplikacije, ili ako posjetite druga web-mjesta i aplikacije koji upotrebljavaju Facebookove proizvode (uključujući gumb „sviđa mi se” ili druge Facebookove tehnologije).

Kolačići omogućuju Facebooku da vam nudi Facebookove proizvode i da razumije podatke koje prima u vezi s vama, uključujući podatke o vašoj upotrebi drugih web-mjesta i aplikacija, bez obzira na to jeste li registrirani ili prijavljeni.

Kolačići pomažu pružati, zaštititi i poboljšati Facebookove proizvode, primjerice personalizacijom sadržaja, prilagođavanjem i mjerenjem oglasa te omogućavanjem sigurnijeg okruženja. Premda se kolačići koje Facebook upotrebljava mogu povremeno mijenjati u skladu s poboljšanjima i ažuriranjima Facebookovih proizvoda, upotrebljavaju se za sljedeće svrhe:

 • Provjera autentičnosti: kolačiće upotrebljavamo za provjeru vašeg korisničkog računa i utvrđivanje jeste li prijavljeni kako bismo vam olakšali pristup Facebookovim proizvodima te prikazali odgovarajući sadržaj i značajke. Primjerice, kolačiće upotrebljavamo da biste mogli ostati prijavljeni dok se krećete s jedne Facebookove stranice na drugu. Kolačići nam služe i da zapamtimo vaš preglednik kako se ne biste morali stalno prijavljivati na Facebook te da biste se jednostavnije prijavili putem aplikacija i web-mjesta trećih strana.
 • Sigurnost i integritet web-mjesta i proizvoda: kolačiće upotrebljavamo da bismo zaštitili vaš korisnički račun, podatke i Facebookove proizvode. Primjerice, pomoću kolačića možemo prepoznati i nametnuti dodatne sigurnosne mjere kada netko pokuša pristupiti korisničkom računu za Facebook bez odobrenja, primjerice putem brzih pogađanja različitih lozinki.
 • Kolačiće upotrebljavamo i za pohranu podataka pomoću kojih možemo oporaviti vaš korisnički račun ako zaboravite lozinku ili pak zatražiti dodatnu provjeru autentičnosti ako nas obavijestite da je korisnički račun hakiran. Kolačiće upotrebljavamo i za suzbijanje aktivnosti kojima se krše naša pravila ili na druge načine onemogućuje odgovarajuće pružanje Facebookovih proizvoda. Primjerice, pomoću kolačića suzbijamo neželjenu poštu i pokušaje krađe identiteta jer nam omogućuju da prepoznamo računala koja stvaraju mnogobrojne lažne korisničke račune za Facebook. Pomoću kolačića ujedno otkrivamo i računala koja su zaražena zlonamjernim softverom te poduzimamo mjere za sprječavanje dodatne štete. Osim toga, kolačićima sprječavamo osobe mlađe od propisane dobi da se registriraju radi dobivanja korisničkog računa za Facebook.
 • Oglašavanje, preporuke, analitika i mjerenje: kolačići nam pomažu prikazivati oglase i davati preporuke za poduzeća i druge organizacije osobama koje bi mogle biti zainteresirane za njihove proizvode, usluge ili ciljeve. Primjerice, kolačići nam pomažu isporučiti oglase osobama koje su ranije posjetile web-mjesto poduzeća, kupovale njegove proizvode ili upotrebljavale njegove aplikacije kao i preporučiti proizvode i usluge na temelju te aktivnosti. Kolačići nam omogućuju i da ograničimo broj prikaza oglasa da vam se ne bi stalno pojavljivao isti oglas.
 • Kolačiće upotrebljavamo i za mjerenje uspješnosti oglašivačkih kampanja za poduzeća koje se koriste Facebookovim proizvodima. Primjerice, pomoću kolačića brojimo koliko je puta oglas prikazan te izračunavamo trošak oglasa. Pomoću kolačića mjerimo i koliko puta korisnici, primjerice, kliknu na oglas ili ga pogledaju.
 • Kolačići nam omogućuju da prikazujemo oglase i mjerimo njihovu uspješnost u raznim preglednicima i na raznim uređajima kojima se služi ista osoba. Primjerice, kolačićima možemo spriječiti da vam se isti oglas stalno prikazuje na raznim uređajima kojima se koristite.
 • Kolačići nam omogućuju i da steknemo uvid u osobe koje upotrebljavaju Facebookove proizvode i osobe koje stupaju u interakciju s oglasima, web-mjestima i aplikacijama oglašivača kao i u poduzeća koja upotrebljavaju Facebookove proizvode. Primjerice, kolačićima pomažemo poduzećima da razumiju koje skupine ljudi označuju da im se sviđa njihova stranica na Facebooku ili upotrebljavaju njihove aplikacije kako bi mogla pružiti relevantniji sadržaj i razviti značajke koje će vjerojatno zanimati njihove kupce. Kolačićima se koristimo i da bismo vam omogućili da na Facebooku isključite prikaz oglasa na temelju aktivnosti na drugim web-mjestima. Saznajte više o podacima koje dobivamo, o načinu na koji odlučujemo koje ćemo vam oglase prikazati unutar Facebookovih proizvoda i izvan njih te o postavkama kojima možete upravljati.
 • Značajke i usluge web-mjesta: kolačići omogućuju upotrebu funkcija koje su nam potrebne za pružanje Facebookovih proizvoda. Primjerice, kolačići nam pomažu pohraniti željene postavke, znati kada ste vidjeli sadržaj Facebookovih proizvoda ili stupili u interakciju s njime te vam pružiti prilagođeni sadržaj i iskustvo. Kolačići nam, primjerice, omogućuju da vama i drugima ponudimo prijedloge te da prilagodimo sadržaj na drugim web-mjestima koja sadrže naše dodatke za društvenu mrežu. Ako ste administrator stranice, kolačići vam omogućuju da se prebacujete s objavljivanja na osobnom korisničkom računu za Facebook na objavljivanje sa stranice i obrnuto.
 • Kolačićima se koristimo i za pružanje sadržaja koji su relevantni za područje na kojem se nalazite. Primjerice, u kolačić koji je postavljen u vaš preglednik ili na vaš uređaj možemo pohraniti podatke koji omogućuju prikaz određenog web-mjesta na željenom jeziku.
 • Performanse: kolačićima se koristimo da bismo vam omogućili najbolji mogući doživljaj usluge. Primjerice, kolačići nam omogućuju da usmjerimo promet između poslužitelja i saznamo koliko se brzo Facebookovi proizvodi učitavaju različitim osobama. Pomoću kolačića bilježimo i omjer i dimenzije zaslona i prozora koje upotrebljavate te utvrđujemo jeste li omogućili način rada s jakim kontrastom da bismo mogli pravilno prikazati web-mjesta i aplikacije.
 • Analitika i istraživanje: kolačićima se koristimo za stjecanje uvida u upotrebu Facebookovih proizvoda kako bismo ih mogli poboljšati. Primjerice, pomoću kolačića utvrđujemo na koji se način upotrebljava Facebookova usluga, analiziramo koji su dijelovi Facebookovih proizvoda najkorisniji i najzanimljiviji korisnicima te prepoznajemo značajke koje je moguće poboljšati.

Svi spomenuti kolačići se postavljaju na vaše računalo ili uređaj i ukoliko se koriste proizvodi koje pružaju drugi članovi Facebookovih društva te web-mjesta i aplikacije koje pružaju druga društva koja upotrebljavaju Facebookove proizvode, uključujući društva koja ugrađuju Facebookove tehnologije u svoja web-mjesta i aplikacije.

Facebook se koristi kolačićima i prima podatke kada posjetite ta web-mjesta i aplikacije, uključujući podatke o uređaju i podatke o vašoj aktivnosti bez ikakvog dodatnog djelovanja s vaše strane. To se događa bez obzira na to imate li Facebookov korisnički račun i jeste li prijavljeni ili ne.

5. Koriste li se i druge strane kolačićima povezanim s Facebookovim proizvodima?

Da, druge se strane mogu koristiti kolačićima na Facebookovim proizvodima radi pružanja usluga nama i poduzećima koje se oglašavaju na Facebooku.

Naši partneri za mjerenja, primjerice, koriste se kolačićima na Facebookovim proizvodima da bi pomogli oglašivačima razumjeti učinkovitost oglašivačkih kampanja na Facebooku te usporedili učinak tih kampanja s oglasima koji se prikazuju na drugim web-mjestima i u drugim aplikacijama. Saznajte više o društvima koja se koriste kolačićima u Facebookovim proizvodima.

Treće strane također upotrebljavaju kolačiće na vlastitim web-mjestima i u vlastitim aplikacijama u vezi s Facebookovim proizvodima. Da biste saznali na koje se načine druge strane koriste kolačićima, pregledajte njihova pravila.

6. Kako upravljati načinom na koji Facebook upotrebljava kolačiće za prikaz oglasa?

Jedan od razloga zašto upotrebljavamo kolačiće jest da bismo vam prikazali korisne i relevantne oglase na Facebooku i izvan njega. Načinom na koji se koristimo podacima za prikaz oglasa možete upravljati pomoću alata opisanih u nastavku.

Ako imate korisnički račun za Facebook:

 • Pomoću postavki oglasa možete saznati zašto vam se prikazuje određeni oglas te upravljati načinom na koji upotrebljavamo podatke prikupljene radi prikaza oglasa.
 • Kako bismo vam prikazali bolje oglase, upotrebljavamo podatke koje nam oglašivači i drugi partneri pružaju o vašoj aktivnosti izvan proizvoda Facebookovih društva, uključujući web-mjesta i aplikacije.
 • Možete kontrolirati upotrebljavamo li te podatke kako bismo vam prikazivali oglase u svojim postavkama oglasa.
 • Facebookova oglašivačka mreža Audience Network alat je pomoću kojeg vam oglašivači prikazuju oglase u aplikacijama i na web-mjestima izvan proizvoda Facebookovih društva. Jedan od načina na koje Audience Network prikazuje relevantne oglase jest da pomoću vaših postavki oglasa utvrđuje koji bi vas oglasi mogli zanimati. Time možete upravljati u postavkama oglasa.

Neovisno o tome imate li korisnički račun za Facebook:

Prikaz internetskih interesnih oglasa koje prikazuju Facebook i druga društva možete isključiti putem udruge Digital Advertising Alliance u SAD-u, Digital Advertising Alliance of Canada u Kanadi ili Europske udruge za interaktivno digitalno oglašavanje u Europi ili putem postavki mobilnog uređaja. Imajte na umu da softver za blokiranje oglasa i alati koji ograničavaju našu upotrebu kolačića mogu ometati te kontrole.

Dodatne informacije o oglašavanju na internetu:
Oglašivačka društva s kojima surađujemo uglavnom se služe kolačićima i sličnim tehnologijama u sklopu svojih usluga. Da biste saznali više o načinu na koji oglašivači općenito upotrebljavaju kolačiće i odabirima koje nude, istražite sljedeće resurse: Digital Advertising Alliance, Digital Advertising Alliance of Canada te Europska udruga za interaktivno digitalno oglašavanje.

Upravljanje kolačićima u pregledniku:
Uz to, vaš preglednik ili uređaj mogu sadržavati postavke koje vam omogućuju da odaberete hoće li se kolačići spremati u pregledniku te mogućnosti brisanja kolačića. Dodatne informacije o tim kontrolama potražite u pomoći za preglednik ili uređaj. Ako onemogućite upotrebu kolačića u pregledniku, neki dijelovi Facebookovih proizvoda možda neće pravilno funkcionirati.

7. Koje kolačiće koristi Google LLC i s njim povezana društva?

Web stranica koristi i određene Google usluge na osnovi kojih, putem kolačića i Google LLC prikuplja određene osobne podatke.

Kada govorimo o Google uslugama pod spomenutim pojmom smatraju se:

 • Google-ove aplikacije,
 • web-lokacije,
 • uređaje kao što su Pretraživanje, YouTube i Google Home platforme kao što su preglednik Chrome i operativni sustav Android,
 • proizvode koji su integrirani u aplikacije i web-lokacije trećih strana kao što su oglasi te
 • ugrađene Google karte.

Kada ste prijavljeni i stupite u interakciju s nekim Google-ovim uslugama, primjerice objavite komentar za videozapis na YouTubeu ili recenziju pjesme na Playu, pored vaših aktivnosti prikazivat će se vaše ime i slika. Te podatke Google može prikazivati i u oglasima, ovisno o postavci.

Google vaše osobne podatke ne dijeli s društvima, organizacijama ili pojedincima izvan Googlea, osim u sljedećim slučajevima:

1. Uz vaš pristanak:

Google može vaše osobne podatke dijeliti izvan Google-a samo ako ima vaš pristanak. Na primjer, ako od usluge za dijeljenje vožnje zatražite vožnju putem Google Home-a, Google će tražiti vaše dopuštenje prije nego što s tom uslugom podijeli vašu adresu. Nadalje, Google će tražiti vaš izričit pristanak za dijeljenje bilo kojeg osjetljivog osobnog podatka.

2. S administratorima domena:

Ako ste student ili radite za organizaciju koja upotrebljava Google-ove usluge (kao što je G Suite), administrator domene i prodavači koji upravljaju vašim računom imat će pristup vašem Google računu. Bit će im omogućeno sljedeće:

 • pristupiti podacima pohranjenim na vašem računu, primjerice vašoj e-pošti, i zadržati te podatke
 • pogledati statistiku koja se odnosi na vaš račun, primjerice broj aplikacija koje instalirate
 • promijeniti zaporku vašeg računa
 • privremeno obustaviti ili trajno ukinuti pristup vašem računu
 • primati informacije o vašem računu radi udovoljavanja odredbama primjenjivog zakona, propisa, zaštitu od kršenja prava, vlasništva ili sigurnosti Google-a, naših korisnika ili javnosti kao što to nalaže ili dopušta zakon.

Podatke koji ne otkrivaju identitet Google može dijeliti javno i sa svojim partnerima, primjerice izdavačima, oglašivačima, razvojnim programerima ili vlasnicima prava. Na primjer, Google podatke dijeli javno kako bi prikazao trendove o općenitoj upotrebi Google usluga. Isto tako, određenim partnerima Google dopušta da prikupljaju podatke iz vašeg preglednika ili s uređaja u oglašivačke i mjerne svrhe putem vlastitih kolačića ili sličnih tehnologija.

Google LLC se koristi kolačićima za mnoge namjene. Na primjer, kako bi zapamtili vaše postavke sigurnog pretraživanja, kako bi vam oglasi koje vidite bili relevantniji, kako bi prebrojili posjetitelje pojedine stranice, kako bi vam pomogli registrirati se za pojedine Google usluge, kako bi zaštitili vaše podatke ili zapamtili vaše postavke oglasa.

U nastavku možete vidjeti popis vrsta kolačića koje upotrebljava Google i ujedno doznati kako Google i njegovi partneri upotrebljavaju kolačiće u oglašavanju.

I. Upotreba kolačića ˝Postavke˝

Ti kolačići omogućuju Google web-lokacijama da zapamte informacije koje mijenjaju način ponašanja ili izgled web-lokacije, primjerice odabrani jezik ili područje na kojem se nalazite. Na primjer, kada zapamti na kojem ste području, web-lokacija može ponuditi lokalnu vremensku prognozu ili vijesti o stanju prometa. Ti vam kolačići također mogu pomoći da promijenite veličinu teksta, font i druge dijelove web-stranica koje možete prilagoditi.

Ako se izgube informacije pohranjene u kolačiću postavki, upotreba web-lokacije može izgubiti na funkcionalnosti, ali to ne bi smjelo spriječiti rad web-lokacije.

Primjer:
Većina Google-ovih korisnika u pregledniku ima kolačić postavki koji se zove “NID”. Preglednik šalje taj kolačić sa zahtjevima Google-ovim web-lokacijama. Kolačić “NID” sadrži jedinstveni ID koji Google upotrebljava za pohranjivanje vaših postavki i drugih informacija, primjerice, vašeg odabranog jezika (npr., hrvatski), koliko rezultata pretraživanja želite da se prikazuje na stranici (npr., 10 ili 20) te želite li da Google-ov filtar za sigurno pretraživanje bude uključen.

II. Upotreba kolačića ˝Sigurnost˝

Google sigurnosne kolačiće upotrebljava za provjeru autentičnosti korisnika, sprječavanje neovlaštene upotrebe vjerodajnica za prijavu i zaštitu korisničkih podataka od neovlaštenih strana.

Primjer:
Google upotreblja kolačiće “SID” i “HSID” koji sadrže digitalno potpisane i kriptirane zapise ID-a korisnikova Google računa i vrijeme posljednje prijave. Kombinacija tih dvaju kolačića omogućuje Google-u blokiranje mnogih vrsta napada, primjerice, pokušaja krađe sadržaja obrazaca koje ste ispunili na web-strancama.

III. Upotreba kolačića ˝Procesi˝

Kolačići procesa pomažu web-lokacijama u radu i pružanju usluga koje posjetitelji web-lokacije očekuju, na primjer, pomažu pri kretanju po web-stranicama ili pristupanju osiguranim područjima web-lokacije. Bez tih kolačića web-lokacija ne može pravilno funkcionirati.

Primjer:
Google upotrebljava kolačić zvan “lbcs” koji Google dokumentima omogućuje otvaranje više dokumenata u jednom pregledniku. Blokiranje tog kolačića spriječilo bi pravilan rad Google dokumenata.

IV. Upotreba kolačića˝Oglašavanje˝

Ova kategorija kolačića Google-u pomažu da oglašavanje postane zanimljivije korisnicima i vrijednije izdavačima i oglašavačima. Kolačići se obično upotrebljavaju za odabir oglasa na temelju njihove relevantnosti korisniku, za poboljšavanje izvješćivanja o uspješnosti kampanje i za izbjegavanje ponovnog prikazivanja istih oglasa pojedinom korisniku.

Primjer:
Kolačići NID i SID, Google koristi radi prilagođavanja oglasa na Googleovim proizvodima kao što je Google pretraživanje. Na primjer, Google upotrebljava te kolačiće kako bi zapamtio vaša posljednja pretraživanja, vaše prethodne interakcije s oglasima ili rezultatima pretraživanja oglašavača i vaše posjete web-lokacijama oglašavača. Potonje omogućuje prikazivanje prilagođenih oglasa na Googleu.

Google upotrebljava i jedan ili više kolačića za oglase koje poslužuje na webu. Jedan od glavnih oglašivačkih kolačića na web-lokacijama koje nisu Googleove zove se “IDE”, a u preglednicima se pohranjuje pod domenom doubleclick.net. Drugi istovrsni kolačić se pohranjuje pod domenom google.com i naziva se “ANID”.

Google upotrebljava i druge kolačiće kao što su DSID, FLC, AID, TAID i exchange_uid. Ostali Googleovi proizvodi, primjerice YouTube, također mogu upotrebljavati te kolačiće za prikazivanje relevantnijih oglasa.

Ponekad oglašivački kolačići mogu biti postavljeni na domeni web-lokacije koju ste posjetili. U slučaju oglašavanja koje Google poslužuje na cijelom webu, na domenu posjećene web-lokacije mogu se postaviti kolačići “__gads” ili “__gac”.

Za razliku od kolačića koji su postavljeni na Googleovim domenama, Google ne može očitati te kolačiće kada ste na web-lokacijama na kojima nisu postavljeni.

Svrha im je mjerenje interakcija s oglasima na toj domeni i sprječavanje pretjeranog prikazivanja istih oglasa korisnicima.

Google, također, upotrebljava kolačiće konverzije čija je glavna svrha pomoći oglašivačima da utvrde koliko puta osobe koje kliknu njihov oglas doista kupe njihove proizvode.

Pomoću tih kolačića Google i oglašivač mogu utvrditi da ste kliknuli oglas i kasnije posjetili web-lokaciju oglašivača. Google ne upotrebljava kolačiće konverzije za prilagođeno ciljanje oglasa, a ti se kolačići zadržavaju samo na ograničeno vrijeme. Za tu je svrhu namijenjen poseban kolačić “Conversion”. On je obično postavljen na domeni googleadservices.com ili google.com (popis domena koje upotrebljavamo za oglašivačke kolačiće možete pronaći pri dnu ove stranice). Neki od naših preostalih kolačića mogu se upotrebljavati i za mjerenje događaja konverzije. Na primjer, kolačići DoubleClicka i Google Analyticsa mogu se također upotrebljavati u tu svrhu.

Google upotebljava i kolačiće “AID”, “DSID” i “TAID” pomoću kojih povezuje vaše aktivnosti na različitim uređajima ako ste se prethodno prijavili na Google račun na nekom drugom uređaju. Spomenuti kolačići mogu biti postavljeni na domenama google.com/ads, google.com/ads/measurement ili googleadservices.com. Ako ne želite da se oglasi koji vam se prikazuju koordiniraju na više uređaja, u Postavkama oglasa možete isključiti Prilagodbu oglasa.

V. Upotreba kolačića ˝Stanje sesije˝

Web-lokacije često prikupljaju informacije o načinu interakcije korisnika s web-lokacijom. To može uključivati podatke o tome koje stranice korisnici najčešće posjećuju te dobivaju li poruke o pogreškama s određenih stranica. Ti “kolačići stanja sesije” pomažu Google-u da poboljša svoje usluge kako bi korisnicima pružili bolji doživljaj pregledavanja.

Blokiranje ili brisanje tih kolačića neće učiniti web-lokaciju neupotrebljivom.

Spomenuti se kolačići, također, mogu upotrebljavati za anonimno mjerenje učinkovitosti PPC-a (plaćanja po kliku) i udruženog oglašavanja.

Primjer:
Kolačić zvan “recently_watched_video_id_list” koristi se kako bi usluga YouTube zabilježila koje je videozapise određeni preglednik gledao u posljednje vrijeme.

VI. Upotreba kolačića ˝Analytics˝

Google Analytics Googleov je alat za analitiku koji pomaže vlasnicima web-lokacija pa i vlasnicima web stranice, ali i aplikacija da saznaju kako se njihovi posjetitelji koriste opcijama njihovih web-lokacija i aplikacija. Može se poslužiti skupom kolačića za prikupljanje informacija i izvješćivanje o statistici upotrebe web-lokacije, a da pritom Google-u ne otkrije identitet pojedinačnih korisnika. Glavni je kolačić Google Analyticsa “_ga”.

Osim izvješćivanja o statistici upotrebe web-lokacije, Google Analytics može se upotrebljavati, zajedno s nekim prethodno opisanim oglašivačkim kolačićima, i za prikazivanje relevantnijih oglasa na Googleovim proizvodima (npr. na Google pretraživanju) i na webu te za mjerenje interakcija s oglasima koje prikazujemo.

Više saznajte na google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Izvoz i brisanje podataka koji se prikupljaju putem kolačića korištenjem Google usluga
U bilo kojem trenutku možete izvesti kopiju svojih podataka ili ih izbrisati sa svojeg Google računa.

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

Izvoz i brisanje podataka koji se prikupljaju putem kolačića korištenjem Google usluga
• Izbrisati sadržaj s određenih Googleovih usluga
• Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost
• Izbrisati određene Googleove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani
• Izbrisati cijeli Google račun
• Tražiti brisanje vaših podataka.

A.1. Brisanje svih kolačića sa računala:
Ako uklonite kolačiće, odjavit ćete se s web-lokacija, a vaše bi se spremljene postavke mogle izbrisati.

Kako to učiniti:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Pri dnu kliknite Napredno.
 4. U odjeljku “Privatnost i sigurnost” kliknite Postavke sadržaja.
 5. Kliknite stavku Kolačići.
 6. Pod stavkom “Svi kolačići i podaci web-lokacije” kliknite Ukloni sve.
 7. Potvrdite tako što ćete kliknuti Izbriši sve.

A.2. Brisanje kolačića određene web lokacije:
Kako to učiniti:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Kliknite Više alata a zatim Izbriši podatke o pregledavanju.
 4. Pri vrhu dodirnite padajući izbornik pored stavke “Izbrišite sljedeće stavke iz”.
 5. Odaberite razdoblje, na primjer protekli sat ili protekli dan.
 6. Stavite kvačicu u okvir opcije “Kolačići i ostali podaci web-lokacije”. Uklonite kvačice za sve ostale opcije.
 7. Kliknite Izbriši podatke o pregledavanju.

B. Promjena postavki Google kolačića
Kolačiće koje spremaju web-lokacije možete dopustiti ili blokirati.

Napomena: ako ne dopustite spremanje kolačića, većina web-lokacija koje zahtijevaju prijavu neće funkcionirati.

B.1. Dopuštanje ili blokiranje kolačića prema zadanim postavkama

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Pri dnu kliknite Napredno.
 4. U odjeljku “Privatnost i sigurnost” kliknite Postavke sadržaja.
 5. Kliknite stavku Kolačići.
 6. Uključite ili isključite Dopusti web-lokacijama spremanje i čitanje podataka kolačića.

B.2. Blokiranje kolačića s drugih web-lokacija
Kada posjetite neku web-lokaciju, možete dopustiti kolačiće s te web-lokacije, a blokirati one s ostalih web-lokacija koje posjeduju oglase ili slike na toj web-stranici. Da biste blokirali kolačiće trećih strana, uključite Blokiraj kolačiće trećih strana. Blokirat će se svi kolačići i podaci web-lokacije s drugih web-lokacija, čak i ako je web-lokacija dopuštena na popisu iznimaka.

B.3. Dopuštanje ili blokiranje kolačića određene web-lokacije
Ako dopustite kolačiće prema zadanim postavkama, još uvijek možete blokirati kolačiće s određene web-lokacije.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Pri dnu kliknite Napredno.
 4. U odjeljku “Privatnost i sigurnost” kliknite Postavke sadržaja.
 5. Kliknite stavku Kolačići.
 6. Pored stavki “Blokiraj”, “Izbriši pri izlazu” ili “Dopusti” kliknite Dodaj.
 7. Unesite web-adresu.
 8. Da biste napravili iznimku za cijelu domenu, umetnite [.] ispred naziva domene. Na primjer, [.]google.com odnosit će se na drive.google.com i calendar.google.com.
  Možete navesti i IP adresu ili web-adresu koja ne počinje s http://.

Kliknite Dodaj.

Da biste uklonili iznimku koju više ne želite, desno od web-lokacije kliknite Više Više a zatim Ukloni.

Napomena: ako Chromebook upotrebljavate na poslu ili u školi, možda nećete moći promijeniti tu postavku. Ako vam je potrebna dodatna pomoć, obratite se administratoru.

B.4. Brisanje kolačića nakon zatvaranja Chromea
Web-lokacijama možete dopustiti da pamte informacije tijekom sesije pregledavanja, ali da automatski izbrišu kolačiće kada zatvorite Chrome.

 1. Otvorite Google Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Pri dnu kliknite Napredno.
 4. U odjeljku “Privatnost i sigurnost” kliknite Postavke sadržaja.
 5. Kliknite stavku Kolačići.
 6. Uključite Zadrži lokalne podatke samo dok ne napustim preglednik.

Ako imate više pitanja ili postoje određene nejasnoće , možete kontaktirati i Google LLC i njihov ured za zaštitu privatnosti. Možete se obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako imate pitanja u vezi sa svojim pravima sukladno prisilnim propisima.

 1. Kako možete kontrolirati kolačiće?
  Kolačiće možete kontrolirati i prema želji aktivirati pritiskom na PRIHVAĆAM u pop_up skočnom prozoru. Pregled web stranice možete nastaviti i bez prihvaćanja kolačića.

Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića.

Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

 1. Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
  Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim web adresama:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.com/hr

http://www.aboutads.info/choices

developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Druge web stranice
Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje The Artisan d.o.o. prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.theartisangin.com imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

The Artisan d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

The Artisan d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. The Artisan d.o.o. odnosno odgovorne osobe imenovane od strane The Artisan d.o.o. imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, The Artisan d.o.o. ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

The Artisan d.o.o. koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/policy.php
INSTAGRAM ONLINE https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a i/ili Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti
Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

The Artisan d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.